suport teknik

Nese gjate denoncimit ju shfaqet ndonje problem teknik ne plotesimin e formes se denoncimit, ju lutem te na kontaktoni permes formes se meposhtme.

Shenim:
Forma e meposhtme nuk mund te perdoret per denoncim korrupsioni, por vetem per raste mos raportimi te funksionimti te sitemit

Adresa email ku mund tu kontaktojme
Invalid Input

Ka problem forma e denoncimit tek:
Invalid Input

Pershkruaj problemin
Invalid Input

Qyteti
Invalid Input


}Invalid Input